Onderzoeksrapport WPR Lelystad reiniging bewaarruimten met GREANR Cleaner

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van houten balken waarachter jarenlang aardappelen zijn opgeslagen op de WUR bewaarlocatie ‘de Eest’ in Nagele.

Het door Open Teelten van Wageningen University & Research uitgevoerde onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheid om d.m.v. een behandeling met een 25 % GREANR Cleaner oplossing en het daarna afspuiten met warm water het chloorprofam residu in hout te verwijderen.

Uit de beschikbare analyses is gebleken dat het chloorprofam gehalte in de balken niet homogeen verdeeld is.

Op basis van de beschikbare resultaten uit dit experiment, kan een gecombineerde behandeling van een 25% GreanR cleaner oplossing, gevolgd door het afspuiten met warm water een substantiële reductie van het chloorprofam gehalte in de buitenste laag van houten constructiedelen van aardappelbewaarplaatsen bewerkstelligen.

Het volledige rapport wordt hier z.s.m. geplaatst.