Tijdelijke mrl voor chloorprofam

De Europese Commissie heeft een tijdelijke mrl (t-mrl) voor chloorprofam op 0,4 ppm. Deze residulimiet voor consumptieaardappelen is geldig vanaf de oogst van 2021.

Dat is goed nieuws voor aardappeltelers. Tot stand gekomen dankzij een goede lobby van de sector. Deze mrl geeft zekerheid en voldoende mogelijkheden om ook in de nabije toekomst op een goede manier onze aardappelen te kunnen bewaren. En belangrijk, dit geeft de telers voldoende de tijd om hun bewaarruimten grondig te reinigen.

Het besluit om te komen tot een t-mrl van 0,4 ppm is genomen door de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (ScoPaff) van de Europese Commissie. De bestaande mrl voor chloorprofam van 10 ppm is waarschijnlijk nog tot de zomer van 2021 van toepassing volgens BO Akkerbouw.

Intensief reinigen

Het geeft de mogelijkheid om komend jaar intensief te monitoren op de gehaltes aan chloorprofam die ook na reiniging nog terug te vinden zijn in de bewaarruimten en op de aardappelen. Het is nu wel heel belangrijk dat telers absoluut geen Chloor IPC of vergelijkbare producten meer toepassen, ook niet als er nog wat restanten van het product op een bedrijf over zijn.

Gebruik van het verboden middel is in de keten snel genoeg terug te vinden. Voor de kiemremming van aardappelen mogen aardappeltelers in de Europese Unie vanaf dit seizoen geen middelen op basis van chloorprofam meer toepassen.

T-mrl voor maximaal tien jaar

De t-mrl is voorlopig geldig voor een periode van twee jaar, dat is dus vanaf het najaar van 2021. Daarna kan de Europese Commissie de tijdelijke verhoging van het residuniveau nog vier keer verlengen tot een maximale periode van tien jaar. De verwachting is dat dit jaar verder naar beneden wordt afgebouwd. Uiteindelijk gaat ook voor chloorprofam als residulimiet een detectiegrens gelden van 0,01 ppm.